سامانه مدیریت همایشها، کنفرانسها، نشستهای علمی....

 

*خدمات قابل ارائه*

 الف) حمایت از رویدادهای علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

ب) حمایت از رویدادهای علمی خارج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

 

ارسال درخواست رویدادهای علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

1-      تکمیل ( فرم ) یا موارد خواسته شده زیر جهت ثبت در سامانه مدیریت همایشها

 -         نوع برنامه را انتخاب کنید: کنفرانس، همایش، سمینار، کارگاه آموزشی،کنگره، گردهمایی، نمایشگاه...

 -         دو زبانه یا یک زبانه بودن سایت همایش را مشخص کنید

 -         زبان اصلی سایت را تعیین کنید: فارسی، انگلیسی، عربی

 -         ساختار اصلی سایت را انتخاب کنید: جدید، ساده، قدیم

 -         رنگ ظاهر وب سایت را مشخص کنید: مشکی، آبی، سبز...

 -          اختصاری همایش را وارد کنید: مثال IANC   

-         پیوند اصلی و نشانی اینترنتی سایت همایش: مثالhttp://ianc.areeo.ir 

-         وضعیت فعال بودن یا نبودن سامانه را تعیین کنید:

 -         پست الکترونیکی اصلی همایش :

 -         پست الکترونیکی پشتیبانی را جهت اطمینان:

-         نرخ ارز ( ریال، دلار، یورو، پوند) برای صدور صورتحساب را وارد کنید:

 -         نرخ ارز دوم ( ریال، دلار، یورو، پوند) را مشخص کنید:

 -         مشخص کنید آیا تعداد شرکت کنندگان درکارگاههای آموزشی نمایش داده شود یا نه:

-         امکان ارسال مقاله فعال باشد یا غیرفعال:

 -         چنانچه بخش مسابقه به عنوان فعالیت جانبی وجود دارد، مشخص کنید:

2-      ارسال فرم اطلاعاتی همایش به همراه نامه درخواست از طریق اتوماسیون اداری به مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی.

3-      درصورت تایید درخواست، به منظور پیگیری مراحل بعدی با شما تماس گرفته خواهد شد.

ارسال درخواست رویدادهای علمی خارج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

1-      تکمیل ( فرم ) اطلاعاتی همایش.

2-      ارسال فرم اطلاعتی همایش به همراه نامه درخواست به مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی و ارسال از طریق دورنگار: 22400067-021 یا پست الکترونیکی: conference@areeo.ac.ir

3-      درصورت تایید درخواست، به منظور پیگیری مراحل بعدی با شما تماس گرفته خواهد شد.


 

اخبار همایش ها
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
اطلاعات مربوط به خوابگاه ها، هتل ها و مهمان پذیرها برای استفاده شرکت کنندگان کنگره
تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
سومین کنفرانس پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
مهلت ارسال خلاصه مقالات ، پانزدهم اردیبهشت ماه 1397 می باشد.
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز